دفتر ریاست:
تلفن: 88525383

دورنگار: 88525384
پست الکترونیک: tolyat[at]ibrc[dot]ir


معاونت پشتیبانی:
تلفن: 88545058

دورنگار: 88525384
پست الکترونیک:


روابط عمومی:
تلفن: 88518969

دورنگار: 88525384
پیامک: 30001986
پست الکترونیک: info@ibrc.ir

واحد خدمات تخصصی:
تلفن: 88525382

دورنگار: 43855750
پست الکترونیک: sales@ibrc.ir


اداره امور پژوهشی:
تلفن: 88547190
پست الکترونیک: farhangnia@ibrc.ir


واحد آموزش (تهران):
کارگاه ها: 88525385

دوره های فن آموزی و پایان نامه ها: 88545059
دورنگار: 88525386
پست الکترونیک: education@ibrc.ir

واحد آموزش (کرج):
تلفن: 02188525385

دورنگار:
02692108965
پست الکترونیک: karajedu@ibrc.ir


امور مالی:
تلفن: 88764469

کارپردازی:
تلفن: 88545057


نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، کوچه دهم ، پلاک 12 ، کد پستی 1533734716

بانک سلول های انسانی و جانوری:
تلفن: 88525389
دورنگار: 88525394
نشانی: خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پلاک 80


بانک میکروارگانیسم ها:
تلفن: 92108983-026

دورنگار: 92108965-026

بانک مولکولی:
تلفن: 92108982-026
دورنگار: 92108965-026


بانک گیاهی:
تلفن: 92108981-026

دورنگار: 92108965-026
نشانی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین، بعد از پل حصارک، خروجی کمالشهر، انتهای خیابان بهشت سکینه، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی


جهت ارتباط با ما از فرم ذیل استفاده نمایید
نام : *
نام خانوادگی : *
تلفن: **
ایمیل: *
پیام: **

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*