مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران جهت انجام امور بازاريابي و فروش به دو كارشناس و كارشناس ارشد ميكروبيولوژي (ترجيحا دانشجو) نياز دارد.
شرايط:

  • با محيط هاي كشت ميكربي و اصول بازاريابي و فروش آشنايي كامل داشته باشد.
  • متقاضي ساكن تهران باشد.
  • محل فعاليت وي در داخل و خارج از مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران مي باشد.
  • ارسال اين فرم تعهدي براي مركز ايجاد نمي كند.
  • اطلاعات شما محرمانه تلقي مي گردد. ليكن متقاضي به هيچ وجه حق شكايت از مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران و يا اعضاي شاغل در آن را ندارد.
  • جهت كسب اطلاعات بيشتر فقط با شماره تلفن 88172505 تماس گرفته شود.

 آیا شرایط فوق را قبول دارید؟
 *
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 سال تولد:
 *
 وضعیت تاهل:
 
 آخرین مدرک تحصیلی:
 *
 رشته تحصیلی:
 *
 اگر دانشجو هستيد نام دانشگاه محل تحصيل:  
 موبایل:  *
 نشانی محل سکونت در تهران:
 *
ميزان آشنايي با محيط هاي كشت ميكربي  
 میزان آشنایی با فنون مذاکره و بازاریابی:
 
 دوره هایی آموزشی که گذرانده اید:
 
 سوابق کاری که قبلا داشته اید:
 
 کد امنیتی:
 متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*