چاپ        ارسال به دوست

با همکاری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت

بررسی تأثیر عصاره گیاه شنگار بر تغییر بیان دو ژن در رده سلولی سرطان معده

نتایج یک پژوهش که با همکاری  محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشگاه علم و فرهنگ انجام شد، نشان داد عصاره گیاه شنگار   (Alkanna bracteosa)   می تواند به عنوانیک کاندید موثر برای درمان احتمالی سرطان معده بکار گرفته شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر عبدالرضا دانشور آملی عضو هیات علمی مرکز در این خصوص گفت: سرطان معده به عنوان سومین سرطان کشنده در میان سایر انواع سرطانها طبقه بندی شده است. ژن HER2 از خانواده گیرنده‌های فاکتور‌های رشد اپیدرمی است. تغییرات HER2از جمله جهش و بیان زیاد در انواع تومور‌ها یافت می‌شود به نظر می‌رسد کاهش بیان ژن HER2می‌تواند از رشد تومور جلوگیری کند. پروتئین شوک حرارتی HSP90نیز نقش اساسی در پایداری و عملکرد پروتئین‌ها با بیان بالا که باعث بدخیمی می‌شوند دارد.

وی افزود: با بررسی میزان زنده مانی سلول، سطح بیان ژن و آپوپتوز سلولها ناشی از تاثیر عصاره الکلی گیاه شنگار  بر روی سلول هایAGS  با روشهای   , MTTReal Time PCR  و فلوسایتومتری مشخص گردیدکه عصاره الکلی Alkanna bracteosaیک کاندید موثر برای درمان احتمالی سرطان معده خواهد بود.

گفتنی است نتایج  این پژوهش در مجله Advances in Traditional Medicineبه چاپ رسیده است.

https://link.springer.com/article/10.1007/s13596-022-00657-z

 

 

 


١٠:٣٥ - شنبه ٢١ آبان ١٤٠١    /    شماره : ١٤٠٩    /    تعداد نمایش : ٥١