روش های جداسازی و خالص سازی فتوسنتزکننده ها  شامل دیاتوم‌ها، سیانوباکترها و ریزجلبک‌ها
 
سرفصلها:
آشنایی با ریزجلبک ها
آشنایی با روش ها و محیط های کشت ریزجلبک های فتوسنتزی
معرفی روش های خالص سازی و نگهداری ریزجلبک ها
آشنایی با روش های شناسایی ریخت شناسی ریزجلبک ها
 
 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.