آشنایی با سیانوباکتر اسپیرولینا و تعیین میزان فیکوسیانین آن

 سرفصلها:

آشنایی با اسپیرولینا و رنگدانه های آنها 
آشنایی با اصول استخراج و روش اندازه گیری آن
اندازه گیری فیکوسیانین ها با روش های اسپکتروفوتومتری
 
 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.