کارگاه آموزش نگهداري بلند مدت ميكروارگانيسم ها به روش خشك كردن در سرما ( Freeze –Drying/ Lyophilization )

 سرفصلها:

  • اصول نگهداري بلند مدت ميكروارگانيسم ها
  • نگهداري بلند مدت ميكروارگانيسم ها به روش خشك كردن در سرما (Lyophilization/ Freeze-Drying) نمونه در بخش عملی: سويه باكتری
  • كنترل كيفي سويه هاي نگهداري شده: ارزيابي روش نگهداري و بررسي قدرت احياي سويه پس از نگهداری
  • احياي آمپول ليوفيليزه حاوي سويه ميكربی

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.