كلكسيون های ميكربی: آموزش روش های نگهداری طولانی مدت ميكروارگانيسم ها (تئوری و عملی)
 
سرفصلها:
آشنايي با اصول كلكسيون هاي ميكربي، سيستم هاي ركينگ و ثبت اطلاعات
اصول روش هاي مختلف نگهداري ميكروارگانيسم ها (كوتاه مدت و بلند مدت)
نگهداري بلند مدت ميكروارگانيسم ها در دمای فوق سرد (Cryopreservation)؛ نمونه در بخش عملي: سويه باكتری
نگهداري بلند مدت ميكروارگانيسم ها به روش خشك كردن در سرما (Lyophilization/ Freeze-drying)؛ نمونه در بخش عملي: سويه باكتري
كنترل كيفي سويه هاي نگهداري شده: ارزيابي روش نگهداري و بررسي قدرت احياي سويه پس از نگهداري
احياي آمپول ليوفيليزه حاوي سويه ميكربي
 
 
 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.