نگهداري بلند مدت باکتری ها دردمای فوق سرد ( Cryopreservation ) (تئوری و عملی)
 
سرفصلها:
آشنايي با اصول كلكسيون هاي ميكربي، سيستم هاي ركينگ و ثبت اطلاعات
اصول نگهداري بلند مدت ميكروارگانيسم ها
نگهداري بلند مدت باکتری های اکستریموفیل و غیر اکستریموفیل در دماي فوق سرد (Cryopreservation) 
كنترل كيفی سويه های نگهداری شده: ارزيابی روش نگهداری و بررسی قدرت احيای سويه پس از نگهداری
 
 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.