روش های شناسایی مولکولی قارچ های رشته ای
 
سرفصلها:
آشنایی با اهمیت و اصول شناسایی مولکولی در مطالعات سیستماتیک قارچ ها
اصول روش های استخراج ژنوم از قارچ ها
آموزش عملی استخراجDNA
اصول تئوری و عملیPCR  و الکتروفورز
 
 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.