اصول جداسازی، شناسایی فنوتیپی و کشت قارچ های رشته ای
 
سرفصلها:
اصول روش های شناسایی فنوتیپی قارچ ها با استفاده از ماکرومورفولوژی و میکرومورفولوژی
آموزش کشت قارچ ها 
آموزش خالص سازی با استفاده از تک اسپور
آموزش تهیه اسلاید کالچر، تهیه لام مرطوب و رنگ آمیزی قارچ ها
آموزش تهیه سوسپانسیون اسپوری با جمعیت اسپوری معین 
 
 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.