کارگاه آموزشی آشنایی با جلبک هماتوکوکوس و استخراج آستاگزانتین

  • آشنایی با مورفولوژی ریز جلبک هماتوکوکوس
  • تهیه محیط کشت و کشت ریز جلبک هماتوکوکوس
  •  آشنایی با روشهای ایجاد تغییرات فیزیولوژی درریز جلبک هماتوکوکوس
  • آشنایی اولیه با اصول استخراج آستاگزانتین و تعیین میزان رنگدانه با استفاده از روش اسپکتروفتومتریک

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن    02188525383 تماس حاصل نمایید.