کارگاه آموزش آشنایی با اصول استخراج DNA و  PCR ریزجلبک ها (جلبک، دیاتومه و سیانوباکترها )
 سرفصلها:

  • آشنایی با ریز جلبک ها  و روشهای استخراج بهینه DNA

  • آشنایی با اصول شناسایی ریز جلبک ها و اصول PCR

  • انجام PCR

  • ژل الکتروفورز و آشنایی با روشهای رفع مشکلات PCR

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.