مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برای پذیرش واحد  کارورزی و کارآموزی دانشجویان آمادگی دارد. 

در راستای گسترش خدمات آموزشی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران کارورزی و کارآموزی می پذیرد. با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان جهت گذراندن کارورزی ، امکان گذراندن دوره در این مرکز با توجه به تعداد ساعت درخواستی فراهم می باشد.

مراحل استفاده از خدمت کارورزی به شرح ذیل است:

1.       تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی

2.       بررسی فرم درخواست توسط مرکز و اعلام زمان شروع کار و هزینه به دانشجو

4.       واریز وجه و ارائه معرفی نامه از دانشگاه به مرکز

5.       گذراندن دوره کارورزی

6.       صدور نامه تاییدیه پایان کارورزی برای دانشگاه

 محل برگزاری تهران می باشد.

نشانی ها:

1.  خیابان اشرفی اصفهانی ، خیابان بهار، پلاک 4

2. خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پلاک 80

تکمیل فرم ثبت نام

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02144273935 تماس حاصل نمایید.