کیت رنگ آمیزی DNA ، برای شناسایی آلودگی ‎گونه‎های مایکوپلاسما بر پایه‎ جذب سریع رنگ فلوئورسنت Hoechst با اتصال اختصاصی به DNA طراحی شده است و حاوی مواد لازم برای انجام ده بار آزمایش است.
مزایای کیت عبارتند از:
راهی مناسب برای تشخیص انواع آلودگی مایکوپلاسما، با استفاده از رنگ‏ آمیزی فلوئوروکروم DNA به صورت مستقیم و بدون سلول نمایشگر
امکان تشخیص  انواع آلودگی غیر مایکوپلاسمایی نظیر مخمر، باکتری و پروتوزوآ در کشت سلول
روشی سریع و حساس است.


جهت دانلود فرم سفارش اینجا کلیک کنید.