این کیت مجموعه ای از مواد لازم و دستورالعمل های مربوط، برای به دست آوردن کروموزوم های متافازی از سلول های لنفوسیت خونی در شرایط آزمایشگاهی و بررسی آنها است. با استفاده از محلول کلسمید برای توقف چرخه سلولی، گسترش کروموزومی تهیه می شود که با روشی مانندG-banding می توان علاوه بر اختلالات تعدادی، مشکلات ساختاری کروموزومها را نیز بررسی نمود. این کیت برای انجام 10 آزمایش می باشد.

برای دانلود فرم سفارش اینجا کلیک کنید.