چاپ        ارسال به دوست

بازدید سرپرست مرکز توسعه فناوریهای راهبردی و مشاور بنیاد ملی نخبگان از مرکز

دکتر شقایق حق جوی جوانمرد سرپرست مرکز توسعه فناوریهای راهبردی و مشاور بنیاد ملی نخبگان و دکتر مسعود ابراهیمی رییس سازمان تجاری سازی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و هیات همراه با حضور در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از محصولات و بخشهای فناور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران واقع در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی در تاریخ 4 مرداد1402 بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز، در این بازدید که با هدف شناسایی محصولات و موضوعاتی که  پتانسیل فناوری و تجاری سازی دارند، انجام پذیرفت؛ سرپرست مرکز توسعه فناوریهای راهبردیضمن ابراز خرسندی از توانمندیها، فعالیتها و محصولات تجاری سازی، با مدیران پروژه های فناور و محصول محور گفتگو و در خصوص نیازمندیهای آنها جهت تولید محصول نهایی تبادل نظر انجام داد.  

شایان ذکر است در این بازدید دکتر مسعود ابراهیمی رییس سازمان تجاری سازی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و تعدادی از روسای واحدهای و پژوهشکده های مستقر در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی، دکتر حق جوی را همراهی کردند.

 


١١:٣٧ - دوشنبه ٦ شهريور ١٤٠٢    /    شماره : ١٤٥٢    /    تعداد نمایش : ٤٤