کارگاه آموزشی فلوسایتومتری : اصول، آنالیز داده ها و کاربردهای آن در علوم زیستی

سرفصلها:

آشنايي با مكانيزم و نحوه كار با دستگاه فلوسايتومتري وتنظيمات آن
انتخاب فلور كروم و طراحي پنل
استفاده همزمان ار زرنگ ها، مفهوم compensation
انتي بادي ايزوتايپ كنترل و روش انتخاب آن
كاربرد فلوسايتومتري(اناليز چرخه سلولي ، بررسي آپاپتوز وتكثير سلولي و ....)
آماده سازي نمونه
بررسي نمونه ها با دستگاه فلوسايتومتري
آشنايي و كار با نرم افزار دستگاه و نرم افزار فلوجو

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.