اصول آنالیز کمی داده های متاژنوم توصیفی (16S/18S rDNA Metagenomics) با پکیج QIIME2

سرفصلها:

- مروری بر مبانی متاژنومیکس

- اصول توالی یابی DNA با پلاتفرمهای مختلف Next Generation Sequencing با تاکید بر Illumina

- نحوه آماده سازی نمونه های متاژنومی از نمونه گیری تا ایجاد کتابخانه ژنی

- انجام عملی تهیه کتابخانه ژنی جهت آماده سازی نمونه ها برای توالی یابی

- نکاتی پیرامون توالی یابی نمونه های 16S/18S Metagenome با پلاتفرم Illumina Miseq

- نحوه مدیریت داده های خام حاصل از توالی یابی متاژنوم

- آشنایی با نحوه نصب و کاربری پکیج QIIME2 در محیط لینوکس و Virtual Box

-  مبانی آنالیز داده ها با پکیج QIIME2 و کمی سازی نتایج آن شامل:

 

* نحوه ایجاد فایل های متادیتا و مانیفست

* نحوه demultiplexing  داده ها و تجمیع داده های Paired-end

* نحوه انجام کنترل کیفی داده های خام، denoising و کلاستر سازی داده ها

* نحوه بدست آوردن و تفسیر Feature table

* نحوه فیلتر کردن Feature table و توالی ها

* آنالیز تنوع فیلوژنی

* آنالیز تنوع آلفا و بتا در درون و مابین نمونه های مورد مطالعه

* طبقه بندی و آنالیز تاکسونومی

* آنالیز  ANCOM برای بدست آوردن تفاوت فراوانی مابین گروههای متمایز در نمونه ها 

* رسم HeatMap، آنالیز Core microbiome ، آنالیز PICRUSt  

* آنالیزهای آماری تکمیلی

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.