عنوان دوره:اصول ایمنی در آزمایشگاههای علوم زیستی

سرفصلها

·        سطوح ایمنی آزمایشگاهی و ارزیابی خطر

·        امکانات حیوانخانه های آزمایشگاهی

·        ایمنی کار با تجهیزات آزمایشگاهی

·        وسایل حفاظت شخصی

·        اقدامات فوریتی، ضدعفونی کردن و استریلیزاسیون

·        زباله ها، دفع پسماندها، مواد شیمیایی

·        ایمنی کار با مواد نانو

مدت زمان برگزاری: یک روزه (7 ساعت)

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.