عنوان دوره:آموزش حرفه ای آنالیز داده های Whole-Genome Sequencing(آنلاین)

سرفصل ها

·         مقدمه ای برWhole-genome Sequencing

·         بررسی کیفیت داده هاWhole-genome Sequencing

·         ویرایش داده ها

·         نقشه یابی یاAssembling

·         Contig Filtering

·         Genome Annotation

·         Whole-Genome Alignment

·         SNP discovery

·         KEGG pathways

مدت زمان برگزاری: 4 جلسه دو ساعته

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.