عنوان دوره:کارگاهPCR و طراحی حرفه ای پرایمر (آنلاین)

سرفصلها

·        مقدمه ای ازPCRو اجزای آن

·        چگونگی انتخاب یک برنامه حرفه ای برایPCR

·        آموزش حرفه ای طراحی پرایمر برایPCRوReal-time PCR  و ویژگی های یک پرایمر خوب

·        طراحی پرایمر برایPCRمعمولی

·        طراحی پرایمر برایReal-Time PCR

·        بررسی ویژگی ها و تعیین کیفیت یک پرایمر

·        اختصاصیت پرایمر

·        بررسی قدرت اتصال پرایمر

·        رفع مشکل باند اضافه درPCR

·        رفع مشکل باند ضعیف درPCR

·        رفع اسمیر درPCRو عوامل موثر در آن

·        آیا نوع دستگاهPCRمی تواند در کیفیت کار موثر باشد

 

مدت زمان برگزاری: 2 جلسه دو ساعته

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.