طراحی كاربردی پرايمر با اولويت تست هاي بالينی و تشخيصی

 

سرفصل های كارگاه: 

آشنايی با پارامتر های اوليه و مقدماتی طراحي پرايمر

آشنايی با ديتابيس ها، ابزار های آنلاين و نرم افزار های مورد نياز

آشنايی با اصول طراحی پرايمر اختصاصی جهت توالی يابی سنگر، ARMS PCR، Real-Time PCRو  HRM

 

**گذراندن اين دوره پتانسيل فرصت هاي شغلي و كار در بخش مولكولي آزمايشگاه هاي تشخيصی و همچنين تعريف و اجراي پروژه هاي تحقيقاتی را براي دانشجويان و همكاران عزيز ايجاد مي كند.

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.