کارگاه مبانی کشت سلولهای انسانی و جانوری کشت سلول

 سرفصلها:

  • آشنایی با آزمایشگاه کشت سلولی و دستورالعمل کار در اتاق کشت سلول
  • آشنایی با رده های سلولی و خصوصیات مورفولوژیک سلول ها در کشت
  • آشنایی با انواع محیط کشت سلولی و خصوصیات آنها
  • آشنایی و آموزش پروتکل های پاساژ سلولی ، انجماد و دفریز رده های سلولی
  • آموزش تکنیک های کنترل کیفی و آلودگی میکربی در کشت سلولی
  • آشنایی با اصول بانک سلول

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.