جداسازی و نامیراسازی سلول ها


 سرفصلها:

  • انواع روش های جداسازی سلول ها

  • جداسازی سلولهای تک هسته ای خون با گرادیان شیب غلظت

  • جداسازی سلول با تکنیک روش مغناطیسیMagnetic Activated Cell Sorting

  • انواع روش های موجود برای نامیرا کردن

  • اشنایی باويروس اپشتين بار

  • تهیه سوپ حاوی ویروس اپیشتین بار

  • روشترانسفورم کردن سلولهای لنفوسیتBبه کمک ویروس اپشتینبار


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.