کارگاه آموزشی تئوری و عملی Real-Time PCR

 سرفصلها:
بخش تئوری:

  • آشنائی با تکنیک  Real-Time PCR
  • آشنایی با انواع دستگاه ها و مشخصات آنها
  • آشنایی با انواع پروب ها و کاربرد آنها
  • بررسی انواع روشهایReal-Time PCRشامل  Absolute quantitation و Relative quantitation
  • توضیح مفاهیم و فرمولهای مربوطه
  • ارائه کاربرد Real-Time PCRدر مطالعات بیان ژن
  • طراحی پروژه

بخش عملی:

  • نحوه کار با نرم افزار و دستگاهReal-Time PCR
  • آنالیزداده هاو بررسی تغییرات بیان ژن
  • عیب یابی خطاهای احتمالی و متداول


جهت ثبت نام در کارگاه ریل تایم اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.