کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

 سرفصلها:

 • اصول تهيه محيط كشت و كشت باكتري
 • انجام الکتروفورز و مشاهده قطعه تکثیر شده
 • استخراج DNA از ژل و استحصال قطعه موردنظر برای کلونینگ
 • انجام واکنش هضم آنزیمی (digestion)
 • انجام واکنش الحاق (ligation)
 • تهیه سلولهای مستعد
 • ترانسفورماسیون وکتور به درون باکتری
 • کشت بر روی محیط کشت انتخابی و غربالگری کلونی های نوترکیب
 • استخراج پلاسمید نوترکیب
 • برش آنزیمی پلاسمید نوترکیب
 • الکتروفورز و تفسیر نتیجه کلونینگ 

پیش نیاز: مبانی تکنیک های مولکولی


در اين كارگاه تنها وكتور كلونينگ در ميزبان پروكاريوتي تدريس مي شود.


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.