کارگاه سیستماتیک مولکولی (فیلوژنی) با استفاده از رویکردهاي Likelihood و Bayesian 

سرفصلها:

  • مفاهیم مقدماتی فیلوژنی و استراتژی انتخاب نمونه (sampling strategy)
  • اصول و مفاهیم طریقه خواندن الکتروفروگرام و trim کردن توالی ها و آشنایی مقدماتی با دیتابانک ها
  • آشنایی با مفاهیم کاربردی د ردیف خوانی (sequence alignmen) و آشنایی با نرم افزارهای مرتبط و انتخاب نرم افزار مناسب
  • انتخاب بهترین مدل تکاملی
  • ایجاد درخت فیلوژنی با استفاده از نرم افزارهای مختلف BEAST ، MrBayes ، MEGA
  • جمع بندی و تفسیر درخت یا درختان فیلوژنی حاصله
  • نحوه بارگزاری اطلاعات مختلف مولکولی و مورفولوژیکی

پیش نیاز: مبانی بیوانفورماتیک

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.