کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی کارگاه حیوانات آزمایشگاهی

 سرفصلها:
      آشنایی با مباحث اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی
      آشنایی با مدل حیوانی در پژوهش های زیست پزشکی
      اصول نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
      نحوه به دست گرفتن صحيح حيوان
      روش هاي نگهداري و مهار كردن حيوان
      انواع مدل هاي بيهوشي و كاربرد هريك
      نحوه خون گيري و تزريق حيوان
      بيماري هاي زئونوز
      كالبد گشايي
      مرگ آسان
      آبستنی

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383تماس حاصل نمایید.