کارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم زیستی

 سرفصلها:

1- آشنایی با تعاریف مقدماتی در پژوهش
 • معانی و وظایف علم
 • فرضیه، تئوری و انواع آنها
 • تعریف پژوهش و ویژگی های یک پژوهش علمی
2- انواع روش های تحقیق و معرفی فرآیند تحقیق
3- بررسی و بازنگری منابع علمی
 • معرفی انواع منابع اطلاعاتی
 • ابزارهای جستجو در اینترنت 
 • معرفی انواع پایگاه های اطلاعاتی مشهور مانند Google Scholar، PubMed، ProQuest، Scopus، CABI و ...
4- معرفی انواع مجلات و مقالات علمی
 • مجلات خارجی (PubMed, ISC, Scopus, ISI)
 • مجلات داخلی (علمی-پژوهشی، علمی- تخصصی و علمی ترویجی)
 • معرفی انواع مقالات (مقاله های پژوهشی، مروری، ترویجی، نامه های سردبیر، مقاله به صورت یک فصل از کتاب و ...) 
5- علم سنجی: 
 • شاخص های بررسی کیفی (ضریب تاثیر یا Impact Factor، رنکینگ Q در رتبه بندی)
 • شاخص H جهت ارزیابی علمی پژوهشگران
 • ارزیابی نشریات توسط وزارت علوم
6- پروپوزال نویسی و معرفی کامل بخش های پروپوزال
 
 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383  تماس حاصل نمایید.