کارگاه آموزش سنجش توان آنتی اکسیدانی ( آنزیمی و غیر آنزیمی )
 سرفصلها:

  • استخراج عصاره و اسانس
  • اندازه گیری میزان فنول کل 
  •  اندازه گیری آنتی اکسیدانهای غیر آنزیمی  به روش ( DPPH-FRAP )
  • سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز POD
  • سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتازSOD
  • سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز CAT

 

این کارگاه در کرج برگزار می گردد.

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 
تماس حاصل نمایید.