کارگاه سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر و قدرت حیات سلولی به روش MTT
 

سرفصلها:

     آشنایی با روشهای سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر سلولی 

     اصول کلی کشت سلول

     تعیین تعداد بهینه سلولها و رسم منحنی استاندارد 

     روش انجام آزمایش MTT و آنالیز داده ها

پیش نیاز: آشنايي با کشت سلولی و یا گذراندن کارگاه

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.