کارگاه آموزشی جراحی های تخصصی بافت های تولید مثل برروی موش کوچک آزمایشگاهی

سرفصل ها:

  • مقدمات جراحی عمومی موش کوچک آزمایشگاهی
  • جراحی های تخصصی دستگاه تولید مثل موش نر برای استخراج اسپرم
  • جراحی های تخصصی دستگاه تولید مثل موش ماده  برای استخراج  تخمک و جنین
  • آموزش روش جراحی وازکتومی در موش نر برای تولید موش نابارور در طرح های مختلف تحقیقاتی و استفاده در فرآیند انتقال جنین
  • آموزش جراحی مربوط به انتقال جنین در مرحله بلاستوسیت به رحم موش ماده


جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.