کارگاه اصول Next  generation sequencing ( نسل دوم ونسل سوم ) با مروری بر کاربردهای آن در مطالعات ژنومیکس، متاژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، متاترانسکریپتومیکس، اپی ژنومیکس

سرفصل ها: ngs

مروری بر تاریخچه پیدایش نسل های مختلف توالی یابی DNA

- اصول و کاربردهای نسل اول توالی یابی DNA (سانگر)

- اصول بیوشیمیایی و تکنیکی نسل دوم توالی یابی (FLX-Illumina-SOLiD) DNA

- آشنایی با کاربردهای نسل دوم توالی یابی در مطالعات مختلف Omics

- اصول بیوشیمیایی و تکنیکی نسل سوم توالی یابی (PacBio - Ion Torrent) DNA

- آشنایی با کاربردهای نسل سوم توالی یابی در مطالعات مختلف  Omics

- نحوه آماده سازی نمونه های مختلف در مطالعات ژنومیکس، متاژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، متاترانسکریپتومیکس و اپی ژنومیکس جهت توالی یابی با پلاتفرم های مختلف

- مقایسه روش های مختلف نسل دوم و نسل سوم توالی یابی DNA از نظر کارآیی و کاربرد در مطالعات مختلف

- بررسی کارآیی و عملکرد پلاتفرمهای مطرح Illumina

- بررسی نکات ضروری و کلیدی در تدوین آزمایشات مختلف Omics مبتنی بر NGS 

- مرور کلی بر شیوه آنالیز داده های حاصل از پلاتفرم های مختلف و سیستمهای کامپیوتری مورد نیاز

 

پیش نیاز: پیشنهاد میشود که ابتدا درکارگاه مبانی بیوانفورماتیک شرکت کنید. اگر با بیوانفورماتیک آشنا هستید؛ نیاز به ثبت نام در کارگاه بیوانفورماتیک نیست.

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.