بازدید دانشجویان رشته های علوم زیستی دانشگاه خوارزمی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

۱۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۷:۰۴ کد : ۷۲۲۷۹ بازدیدها
تعداد بازدید:۹۷
دانشجویان رشته های علوم زیستی دانشگاه خوارزمی درتاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۳از بانکهای زیستی مرکز واقع در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی بازدید کردند.
بازدید دانشجویان رشته های علوم زیستی دانشگاه خوارزمی  از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی، این بازدیدها که در جهت افزایش امید و نشاط در جوانان از طریق  آشنایی با  دستاوردها و ظرفیتهای علمی و فناوری کشور انجام می شود؛ دانشجویان با حضور در بخشهای مختلف مرکز با موضوعات و فعالیتها، دستگاه های آزمایشگاهی مورد استفاده در بخشها آشنا شده و در زمینه رشته های تحصیلی به تبادل اطلاعات پرداختند.

آشنایی با موضوعات فعالیت مرکز؛ فرآیندهای مختلف و مرتبط با بانکینگ نمونه های زیستی، کاربردهای آنها در حوزه های مختلف، آشنایی با خدمات آموزشی، خدمات تخصصی قابل ارایه به دانشجویان و... و همچنین  امیدآفرینی در زمینه فرصتهای شغلی و توسعه ای از جمله موارد این بازدید بود.

شایان ذکر است این بازدیدها که با هدف آشنایی دانشجویان با فرصتهای شغلی، تحصیلی و دانش بنیانی کشور و ترویج و فرهنگ سازی اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی انجام می پذیرد.

کلید واژه ها: مرکز زیستی دانشجویان انجام دانشگاه خوارزمی بازدید علمی


( ۱ )

نظر شما :