اهداف و برنامه ها

تعداد بازدید:۴۲۴

پیش بینی چشم انداز این مرکز با توجه به برنامه های آتی ، با توجه به پتانسیل و ظرفیت های بالای مرکز ملی ذخایر درحوزه بانک گیاهی و بانک مولکولی و همچنین برند مورد اعتماد مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و جهاددانشگاهی تولیدات این مرکز از نظر اصالت محصول در جایگاه مناسبی در کشور در مقایسه با سایر رقبای بخش خصوصی و دولتی قرار خواهد گرفت. همچنین این مرکز قصد دارد به دلیل حضور در یکی از قطب های بزرگ تولید و تکثیر محصولات باغبانی و گلخانه ای به عنوان پیشروی همکاری های بین بخشی واحد های استانی جهاد دانشگاهی در کشور در زمینه تولید و تکثیر محصولات باغبانی قرار گیرد و به عنوان یک مرکز مولد و پیشگام در شبکه سازی در جهاد دانشگاهی قدم بردارد.

 

  1. تولید بهینه نهال و گل و گیاهان زینتی کشت بافتی و شناسنامه دار
  2. ارائه خدمات تخصصی تولید و تکثیر گل و گیاهان زینتی و نهال کشت بافتی
  3. تولید و بسته بندی و فروش بذور ارزشمند سبزی و صیفی و زینتی.
  4. برگزاری دوره های علمی تخصصی در حوزه تولید بذر هیبرید و گیاهان کشت بافتی.
  5. عرضه نهال با کیفیت و شناسنامه دار برای اصلاح باغات میوه سنتی
  6. ارتقاء سطح دانش و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی و پایه در ختان میوه در کشور
  7. عاری از ویروس سازی گیاهچه های کشت بافتی تولیدی ( ستاپ و استاندارد سازی روش های عاری از ویروس)
  8. احداث باغ مرجع ( پایه های عاری از ویروس)
  9. تولید گیاهان پیوند شده درون شیشه ای

کلید واژه ها: تولید تولید تکثیر مرکز گیاهان گل گیاهان گیاهان زینتی زینتی گل گیاهان زینتی کشت کشت بافتی