میزبان

تعداد بازدید:۳۶۲

جهت سفارش، فرم تکمیل شده را به نشانی ibrc.sales@gmail.com ارسال نمایید. شماره تلفن 02634762391 و دفتر فروش 02188525382 پاسخگوی شما است.

میزبان اگروباکتریوم

 

 

میزبان اگروباکتریوم
میزبان اشرشیاکلی 
میزبان مخمری