محصولات میکربی

تعداد بازدید:۲۴۴۱

تحویل فوری  (سواب)

 


کاتالوگ عمومی

        

   سیانوباکتری ها 

 

    دیاتومه ها

 

  ریز جلبک ها

 

    کپک ها و مخمرها

 

    آرکی ها

 

    باکتری ها

 

   میکروارگانیسم های داراری کاربرد بیوتکنولوژی

 


میکروارگانیسم های کاربردی

 آنزیم

 بیو پلیمر


میکروارگانیسم های بومی


میکروارگانیسم های کنترل کیفی


راهنمای سفارش محصولات


راهنمای کشت ها و آمپولها

            

 

فهرست نام‌های پروکاریوتی با نام‌گذاری ایستاده (LPSN) اطلاعات جامعی در مورد نام‌گذاری پروکاریوت‌ها و موارد دیگر ارائه می‌دهد.

LPSN یک سرویس رایگان است که در سال 1997 تأسیس شد و تحت نظارت dsmz آلمان است.

با این سرویس به اطلاعات کامل نامگذاری میکروارگانیسم دست می یابید.

به مرور لینک lpsn میکروارگانیسم های موجود در مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران فعال می گردد.