گیاهان

تعداد بازدید:۵۵۹

فیتوشیمی

سیتوژنتیک

هرباریوم

جهت درخواست خدمات تخصصی بانک گیاهی  فرم درخواست را از این محل (لینک جهت دانلود فایل فرم) دانلود کرده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل ibrc.sales@gmail.com ارسال نمایید.

لطفا درتکمیل فرم نام علمی نمونه گیاهی (جنس و گونه) حتما به انگلیسی نوشته شود.

شماره تماس بانک گیاهی: 02634762467

شماره تماس اداره خدمات تخصصی: 02188525382

کلید واژه ها: فیتوشیمی سیتوژنتیک هرباریوم