درباره ما

تعداد بازدید:۴۸۷

مرکز خدمات تخصصی کشت بافت گیاهی مرکز ملی ذحایر ژنتیکی و زیستی ایران در سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1402مرکز خدمات تخصصی کشت بافت گیاهی به تایید دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاددانشگاهی، با تبدیل وضعیت مجوز فعالیت مرکز خدمات تخصصی" ریزازدیادی و تولید پایه و بذر سالم و گواهی شده" از موافقت اصولی به "قطعی" موافقت گردید.

این مرکز دارای مجوز های لازم جهت کشت بافت گیاهی از واحد های نظارتی وزارت کشاورزی می باشد. همچنین دارای

مجوز تولید نهال محصولات دانه دار، محصولات دانه خشک، محصولات گیاهان دارویی، محصولات دانه ریز به روش کشت بافت می باشد.