خدمات قابل ارائه

تعداد بازدید:۳۴۹

برخی از خدمات قابل ارایه در این مرکز شامل:

 1. استفاده از فناوری ریزازدیادی جهت تولید و تکثیر پایه های رویشی درختان میوه و گیاهان خاص و استراتژیک بومی
 2. فروش انواع نهال های درختان میوه، گل و گیاهان زینتی و گیاهان دارویی.
 3. استقرار پروتوکل های کشت بافت
 4. فروش دانش فنی ( پروتوکل های کشت بافتی)
 5. پذیرش خدمات برونسپاری شده از سوی سایر سازمانها، نهادها و شرکتها در جهت تولید انبوه نهال سالم و استاندارد
 6. انجام طرح­های تحقیقاتی کاربردی، خدماتی، آموزشی و مشاوره­ای در زمینه تولید نهال، گل و گیاهان زینتی و گیاهان دارویی در راستای فعالیت اختصاصی مرکز.
 7. مشاوره و همکاری علمی _ پژوهشی مستمر با موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، دانشگاهها، پژوهشکده ها و سایر مراکز علمی و حقوقی مرتبط به منظور دسترسی به آخرین یافته ها و دستاوردهای جدید علمی و فنی.
 8. برگزاری دوره های کارآموزی برای دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارشناسان کشاورزی.
 9. تولید نهال های گواهی شده زیر نظر موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال
 10. طراحی و احداث آزمایشگاه کشت بافت گیاهی
 11. مشاوره و نظارت بر کلیه مراحل تولید گیاهان کشت بافتی