خط مشی کیفیت

تعداد بازدید:۳۰۶

 

خط مشی کیفیت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 

 

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران (زیست بانک ملی ایران) بنا به دستور مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به منظور اجرای بخشی از وظایف جهاددانشگاهی مندرج در اساسنامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل گردید. این مرکز مطابق آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور نسبت به گرد آوری، تعیین هویت، ثبت، حفاظت ایمن و استاندارد، تولید و توزیع ذخایر ژنتیکی بومی و غیر بومی اعم از بافت و رده های سلولی انسانی و جانوری، ذخایر گیاهی، ژنها، ناقل­های ژنتیکی، میکروارگانیسم ها، ویروس ها، داده های ژنتیکی و ...  فعالیت می نماید. راهبرد اصلی مرکز توسعه دانش، استانداردها و بهره برداری پایدار اقتصادی بر بستر تعاملات داخلی و بین المللی به منظور کمک به رفع نیازهای پژوهشی و صنعتی کشور با هدف ارتقاء امنیت سلامت، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی و حفظ ثروت ملی است.

 

 

این مرکز، با اعتقاد به ارتقاء رضایت مندی ذینفعان، توانمندسازی کارکنان و بهبود مستمر فرآیندها و خدمات خود ، استاندارد ISO 9001:2015 را به عنوان سیستم مدیریت کیفیت انتخاب و به اجرا گذاشته است. رییس مرکز ضمن اعلام تعهد به بهبود مستمر سیستم، در مسیر بقاء و رشد مرکز از طریق بهبود کیفیت خدمات حرکت نموده و ضمن نظارت بر اجراء خط مشی کیفیت، اثر بخشی آن را مورد بازنگری قرار می دهد.

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت سیستم مدیریت کیفیت مرکز ملی مرکز ملی ذخایر مرکز ملی ذخایر ژنتیکی زیستی ژنتیکی زیستی ذخایر ژنتیکی زیستی