خدمت اهداء

تعداد بازدید:۴۰۱

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به منظور ارائه خدمات به محققان و مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور و کمک به رشد و توسعه بیوتکنولوژی و حفظ تنوع زیستی در کشور، آمادگی دریافت نمونه های محققان کشور را دارد. لذا جهت تحقق این منظور از کلیه محققان و پژوهشگران گرامی دعوت می نماید تا نمونه های خود را به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران اهدا نمایند.

مراحل اهدا نمونه:

1. تکمیل فرم اهدا و ارسال آن از طریق پست الکترونیک ذکر شده در هر بخش 

2. تایید صحت اطلاعات ارسالی و تماس با اهدا کننده 

3. ارسال نمونه به مرکز

4. ذخیره نمونه های اهدا شده پس از تأیید شرایط نمونه توسط مرکز در بانک مربوطه به نام اهدا کننده

4. ارائه لوح تقدیر و گواهی ثبت اهدا به نام فرد اهدا کننده

نکات:

نمونه های ارسالی پس از تأیید توسط مرکز تکثیر و در اختیار جامعه علمی کشور قرار می گیرد.
صحت اطلاعات مربوط به نمونه های اهدایی به عهده افراد یا مراکز اهداء کننده می باشد.
نمونه اهدایی در صورت نیاز اهداء کننده بصورت رایگان در اختیار وی قرار می گیرد.


 

اهدای نمونه میکروارگانیسم ها


اهدای نمونه سلولی

دانلود فرم


اهدای نمونه گیاه

دانلود فرم 


اهدای نمونه کشت بافتی

دانلود فرم 


فرم اهدای کلون

دانلود فرم


فرم اهدای DNA ژنومی

دانلود فرم


فرم اهدا اسیدهای نوکلئیک حاصل از میکروارگانیسم ها

دانلود فرم


فرم اهدا کتابخانه ها (cDNA ژنومی)

دانلود فرم

 

کلید واژه ها: اهدای نمونه فرم اهدای اهدا