وکتور

تعداد بازدید:۶۷۱

 فهرست وکتورها
وکتورهای ترانسفورماسیون گیاهی
وکتورهای بیانی پستانداران
وکتورهای حد واسط و بیانی باکتریایی
وکتورهای بیانی مخمری
وکتورهای باکلوویروس
وکتورهای کریسپری 

 

جهت سفارش، فرم تکمیل شده را به نشانی ibrc.sales@gmail.com ارسال نمایید. شماره تلفن 02634762391 و دفتر فروش 02188525382 پاسخگوی شما است.