بانک DNA و داده های ژنومی

تعداد بازدید:۲۲۵۸

درباره ما

بانک DNA و داده های ژنومی  یکی از چهار بانک زیستی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران می باشد. این بانک می کوشد تا در راستای اهداف چهارگانه کلان مرکز  شامل مرجعیت در تولید، تامین و ارایه نمونه های زیستی شناسنامه دار و استاندارد، مرجعیت در تدوین استانداردهای بانکینگ، مرجعیت قانونی ثبت و حفظ ایمن نمونه های زیستی و مرجعیت تولید و ارائه نمونه ها و مواد زیستی با قابلیت بهره برداری کاربردی و تجاری سازی در حوزه های پزشکی، داروسازی، صنعتی و کشاورزی است گام بردارد.

اهداف و چشم انداز

- تامین نیاز آزمایشگاههای مرجع کشور  با ایجاد و ارائه کلکسیون قطعات سنتتیک استاندارد از DNA بیماران خاص

2- ایجاد و توسعه کلکسیون مرجع وکتور و میزبان و ارائه استاندارد وکتور و میزبان های ژنتیکی شناسنامه دار به متقاضیان

3- بانکینگ و ارائه  DNA ژنومیک نمونه های کاربردی و استراتژیک بانک های سه گانه مرکز و ارائه استاندارد  DNA ژنومیک از کلیه نمونه های مرکز به متقاضیان

4- تدوین و ارائه روش های اجرایی جدید استاندارد بانکینگ نمونه های ژنتیکی در کشور                                       

5- راه اندازی مرکز توسعه و ارتقا سویه و رده های سلولی به منظور افزایش بهره وری از ذخایر ژنتیک کشور

7- ایجاد بانک داده های ژنتیکی کشور با همکاری نهاد های مسئول

6- به روز رسانی خدمات مولکولی قابل ارائه در سطح کشور منطبق با پیشرفت زیست فناوری در سطح بین المللی  

7- همکاری مستمر با موسسات تحقیقاتی و دانشگاههای کشور جهت طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی فناورانه و محصول محور

5- برقراری ارتباطات علمی با محققان، مراکز تحقیقاتی و بانک های معتبر داخلی و بین المللی

6-  ارائه ی آموزش های تخصصی و مشاوره های علمی به متقاضیان حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی