نشست هم اندیشی یاوران حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی۱۹

نشست هم اندیشی یاوران حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی

اولین نشست هم اندیشی یاوران حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی با شعار " همه با هم از...

بازدید دانشجویان بسیج دانشجویی کشور از مرکز۸

بازدید دانشجویان بسیج دانشجویی کشور از مرکز

بازدید دانشجویان بسیج دانشجویی کشور از مرکز

جلسه عقد تفاهمنامه با صندوق حمایت از توسعه نهال۵

جلسه عقد تفاهمنامه با صندوق حمایت از توسعه نهال

جلسه عقد تفاهمنامه با صندوق حمایت از توسعه نهال

اولین روز کاری سرپرست محترم مرکز۴

اولین روز کاری سرپرست محترم مرکز

اولین روز کاری سرپرست محترم مرکز

اردوی تفریحی پل چوبی۶

اردوی تفریحی پل چوبی

اردوی تفریحی پل چوبی

اولین رویداد دانش آموزی "دانشمند آینده ایران بزرگ"۸

اولین رویداد دانش آموزی "دانشمند آینده ایران بزرگ"

اولین رویداد دانش آموزی "دانشمند آینده ایران بزرگ"

بازدید دانشجویان رشته مدیریت صنعتی دانشگاه علم و فرهنگ۳

بازدید دانشجویان رشته مدیریت صنعتی دانشگاه علم و فرهنگ

بازدید دانشجویان رشته مدیریت صنعتی دانشگاه علم و فرهنگ