تبریک پانزدهم فروردین

پانزدهم فروردین روز ملی " ذخایر ژنتیکی و زیستی" گرامی باد

۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | ۱۱:۲۶ کد : ۶۹۹۶۳ پژوهش و فناوری
تعداد بازدید:۵۱
مشارکت مردمی برای حفاظت از منابع ژنتیکی و زیستی، امنیت و توسعه پایدار، میراث آیندگان
پانزدهم فروردین روز ملی " ذخایر ژنتیکی و زیستی" گرامی باد

نظر شما :