پژوهش و فناوری

تصویرباکتری پلنوکوکاسه

به منظور توسعه همکاریهای علمی و آموزشی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی کرج تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به منظور توسعه همکاریهای علمی و آموزشی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی کرج تفاهم نامه همکاری امضا کردند

در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای محوله و در جهت بهره مندی مستمر از خرد جمعی و تجربیات و توانمندی های طرفین، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی کرج، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و " دانشکده زیست شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران"

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و " دانشکده زیست شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران"

با هدف بهره برداری و توسعه ظرفیت های همکاری مشترک، از رهگذر هم افزایی، ایجاد و گسترش زمینه تعاملات موثر و تسهیل همکاری های علمی، فناورانه، تحقیقاتی، با تاکید بر حوزه های علوم زیستی مشتمل بر علوم پایه و فناوری های مبتنی برآنها مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و " دانشکده زیست شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران" تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب
معرفی شش گونه جدید جنس زعفران از ایران

معرفی شش گونه جدید جنس زعفران از ایران

در پژوهش علمی-تحقیقاتی، محققان بانک گیاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با همکاری پروفسور یانیس روکسانس از بنیاد علوم لتونی، وضعیت گیاهشناسی جنس زعفران در ایران مورد بازنگری قرار گرفت و شش گونه جدید از این سرده به دنیا معرفی شد.

ادامه مطلب
در راستای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز تولید نهال کشور
انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و صندوق حمایت از توسعه نهال

در راستای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز تولید نهال کشور

مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و صندوق حمایت از توسعه نهال به منظور ایجاد و گسترش، همفکری و همکاری جهت توسعه زیرساخت مورد نیاز زیر بخش باغبانی کشور تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاء کردند.

ادامه مطلب
فراخوان حمایت از پایان نامه های دانشجویی
در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

فراخوان حمایت از پایان نامه های دانشجویی

بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جهت پیشبرد طرحهای مصوب بانک، از پایان نامه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، کشاورزی گرایش میکربی، قارچ شناسی و زیست شناسی دریا در قالب طرحهای مصوب حمایت می نماید.

ادامه مطلب
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و پژوهشکده گیاهان دارویی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
با هدف گسترش همکاریها

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و پژوهشکده گیاهان دارویی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه کشور و توسعه همکاری‌ های علمی، پژوهشی و تخصصی مشترک مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و پژوهشکده گیاهان دارویی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب
تولید رده سلولی شناسنامه‌دار از گونه‌ در معرض خطر انقراض خرس سیاه بلوچی
امید برای احیای گونه‌های حیات وحش درمعرض خطر انقراض

تولید رده سلولی شناسنامه‌دار از گونه‌ در معرض خطر انقراض خرس سیاه بلوچی

متخصصان بانک سلول‌های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به تولید رده سلولی شناسنامه دار از گونه در معرض خطر انقراض خرس سیاه بلوچی شدند.

ادامه مطلب
نشست هم اندیشی یاوران حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برگزار می نماید

نشست هم اندیشی یاوران حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به منظور شبکه سازی و مشارکت همه واحدهای جهاد دانشگاهی، اولین نشست هم اندیشی یاوران ذخایر ژنتیکی و زیستی را برگزار می نماید.

ادامه مطلب