پایه pyrodwarf

تعداد بازدید:۱۰۵

 

-منشا پایه گیاهی کشور آلمان

-مقاومت به کلروز و fire blight

-سازگاری خوب با همه ارقام گلابی

-اندازه میوه یکسان

-مقاوم به خاکهای خشک و غرقابی و سرمای زمستان