پژوهش و فناوری - آرشیو

شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران
موفقیت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران

تنوع زیستگاهی در ایران، منجر به تنوع زیستی بی نظیر گیاهی و جانوری در کشور شده است. حفاظت از تنوع زیستی ایران از ۵۰ سال پیش در کشور آغاز گردیده است. اما با این وجود سرعت انقراض گونه های جانوری در ایران بالا بوده و هر ساله لیستی از گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض و یا تهدید ایران در لیست سرخ IUCN منتشر می شود.

ادامه مطلب