پژوهش و فناوری - آرشیو

کتاب "فلور مصور رشته کوههای البرز " منتشر شد
به‌مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

کتاب "فلور مصور رشته کوههای البرز " منتشر شد

کتاب "فلور مصور رشته کوههای البرز " به عنوان یک منبع ارزشمند برای مطالعات گیاهی به قلم دکتر امیر طالبی متخصص گیاهشناسی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و همکارشان منتشر شد.

ادامه مطلب
۱۰ ریز جلبک از آبهای نامتعارف سمنان و گرمسار شناسایی شد
توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

۱۰ ریز جلبک از آبهای نامتعارف سمنان و گرمسار شناسایی شد

محققان بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی با همکاری دانشگاه الزهرا، در پژوهشی موفق به شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی جلبک های قابل کشت(۱۰ جلبک) آب‌های نامتعارف سمنان و گرمسار و سنجش آنتی اکسیدان تام آن ها شدند.

ادامه مطلب